تزیینات داخلی بناهای تاریخی

هنر آینه کاری یکی از هنرهای تزیینی ایران است و عمدتاً در تزیینات داخلی بناهای تاریخی به ویژه اماکن متبرکه کاربرد دارد و شاید فلسفه به کار بردن هنر آینه کاری برای تزیین اماکن متبرکه و حرم امامان و امام‌زادگان که به اعتقاد شیعیان جلوه‌های نور خداوند در زمین هستند همین تناسب و تلفیق نور ظاهری و باطنی باشد که تجسم نور بودن ائمه(ع) را در ذهن متجلی می‌کند.

آینه کاری سنتی

یکی از هنرهای دستی و سنتی کشور ایران آینه کاری سنتی می باشد. در واقع در این هنر فرد با استفاده از تکه های ریز و درشت آینه با اشکال منظم هندسی قادر به ساخت آینه های بسیار زیبا می باشد که با کنار هم قرار دادن آن ها تزئینات زیبایی خلق می نماید. این تکه های آینه در ابعاد مختلف و با زاویه های مختلف نسبت به هم می تواند سبب ایجاد بازتاب نور و انعکاس آن شده و فضایی پر نور و مجلل را خلق نماید.